Pomoč

Zaradi varnosti se vam po določenem času po prijavi le ta samodejno prekine. V kolikor boste prenehali z delom z aplikacijo za več kot pol ure (30 minut) se prosimo ponovno prijavite.

Registracija igralca se lahko nahaja v več fazah. Te so:

Novi informacijski sistem TS Vam pomaga upravljati igralce, ki spadajo pod vaš klub, skozi vse zgoraj omenjene faze.

Kako podaljšam registracijo obstoječega igralca

Kako dodam novega igralca

Kako poleg statusa tekmovalca le tega registriram še kot kaj drugega

Kako izvedem prestop

Kako izpišem igralca iz kluba

Zaključek registracije in pošiljanje podatkov na TS